Kratki wentylacyjne z przepustnicą, podłogowe
Anemostaty nawiewne, wywiewne | Nawiewniki wirowe, podokienne
Zawory
Dysze
Nawietrzaki podokienne